Knygų paieška

Jūsų užklausą Finansine apskaita. atitiko 2 įrašai.

Knygynai:Kaina(€):

FINANSINĖ APSKAITA.

FINANSINĖ APSKAITA. Autorius: J.Žaptorius.
Aprašymas:
Vadovėlis.Vilnius: Technika, 2015. 428 p.
Vadovėlyje atskleidžiama finansinės apskaitos reikšmė ir pagrindinės sąvokos, nagrinėjama ilgalaikio ir trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo ir skolintojų nuosavybės apskaita, pajamų ir sąnaudų esmė bei pripažinimo kriterijai, finansinių ataskaitų sudarymo svarba ir jos teikiamos informacijos naudotojai, apskaitinės informacijos naudojimo ypatumai ir jos integravimas į finansinės apskaitos teikiamas finansines ataskaitas, pateikimo būdai.
Apskaitos procesas, jo sudėtis ir sudėtinių dalių vaidmuo, rengiant finansinę apskaitinę informaciją, nagrinėjami siekiant parodyti būsimiems vadybininkams jų sąveiką ir atsakomybės už šios informacijos kokybę lygį. Vadovėlio tikslas – koncentruotai pateikti vadybos studentams visą kompleksą žinių apie finansinę apskaitą, jos informacijos rūšis, duomenų kaupimą ir jų parengimą naudoti.
Leidinys skirtas socialinių mokslų studijų krypčių studentams, įmonių ir organizacijų apskaitos ir vadybos specialistams.
Kaina: 18,58 Eur

Knygynai:Kaina(€):
Technika, VGTU knygynas, Vilnius

FINANSINĖ APSKAITA. VADOVĖLIS

Autorius: Jonas Žaptorius

Knygynai:Kaina(€):
Technika, VGTU knygynas, Vilnius18.58
HUMANITAS22,80
-
PADOVANOKITE KNYGĄ
  • Silva Rerum IV
  • Q : romanas
  • Stanisław Filibert Fleury. 1858–1915: Fotografijos
  • Harry Potter and the Cursed Child. Parts One & Two
  • Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia
  • Moterys, kurios myli per stipriai
  • Vilniaus pokeris
  • Litvakų dailė privačiose Lietuvos kolekcijose
  • Ir aš ten buvau... Užrašai apie tremtį
  • 100 istorinių Vilniaus reliktų