Knygų paieška

Jūsų užklausą Giesmynas atitiko 1 įrašas.

Knygynai:Kaina(€):

GIESMYNAS

GIESMYNASAprašymas:
Praėjus devyneriems metams nuo antrojo Giesmyno leidimo, išleidžiame trečiąjį krikščioniškų giesmių rinkinį. Jį sudaro 268 jums jau žinomi kūriniai, kurie iki šiol tebėra populiarūs, bei 111 naujų lietuvių ir užsienio autorių giesmių, nebuvusių antrajame Giesmyno leidime.

Tikimės, kad naujos giesmės praturtins bei atnaujins daugelio iš jūsų repertuarus, padės išlieti širdį Viešpačiui dar negirdėtais giesmių posmais. Pridursime, jog ankstesnio leidinio giesmes spausdiname kokybiškesnes: ištaisėme aptiktas klaidas, papildėme kūrinius trūkstamais posmais bei, jums pageidaujant, užrašėme giesmių tempus, kurie labai svarbūs tiems, kurie negirdėjo šių giesmių garso įrašų ar sceninio atlikimo. Kai kuriuos kūrinius pakeitėme tikslesniais šių giesmių variantais: pavyzdžiui, užrašėme originalią giesmės „Valdove didis“ melodiją, patikslinome kūrinių autorystę.

Dar viena naujovė – Giesmyno rodyklė. Joje rasite visus kūrinius, sugrupuotus pagal temas. Viliamės, jog ši rodyklė chorų bei šlovinimo grupių vadovams padės lengviau sudaryti giesmių repertuarą besiruošiant tarnavimams, pamaldoms bei įvairiems krikščioniškiems renginiams.

Dėkojame grupei „Ichtus“, leidusiai pasinaudoti dviejomis jų interneto svetainėje publikuotomis giesmėmis, ir visiems, prisidėjusiems užrašant, redaguojant, maketuojant bei spausdinant šio rinkinio kūrinius. Ačiū Jums, mielieji!

„Negaliu tylėt“ – sakoma vienoje šio Giesmyno giesmių, tad tenetyla ir mūsų gyrius vienam Dievui, Tėvui, iš kurio yra visa ir Jam esame mes, ir vienam Viešpačiui, Jėzui Kristui, per kurį yra visa ir mes per Jį. (pgl.1Kor 8, 6)
Kaina 11,50 €

Knygynai:Kaina(€):
Krikščioniškas knygynas
-
PADOVANOKITE KNYGĄ
  • Silva Rerum IV
  • Q : romanas
  • Stanisław Filibert Fleury. 1858–1915: Fotografijos
  • Harry Potter and the Cursed Child. Parts One & Two
  • Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia
  • Moterys, kurios myli per stipriai
  • Vilniaus pokeris
  • Litvakų dailė privačiose Lietuvos kolekcijose
  • Ir aš ten buvau... Užrašai apie tremtį
  • 100 istorinių Vilniaus reliktų