Knygų paieška

Jūsų užklausą Inzinerine skaitmenine grafika. Bendroji grafika. atitiko 2 įrašai.

Knygynai:Kaina(€):

INŽINERINĖ SKAITMENINĖ GRAFIKA. BENDROJI GRAFIKA.

INŽINERINĖ SKAITMENINĖ GRAFIKA. BENDROJI GRAFIKA. Autorius: L. Čiupaila, D. Makutėnienė, J. Vinogradova, J. Zemkauskas, R. Žiūrienė.
Aprašymas:
Vadovėlis.Vilnius: Technika, 2015. 484 p.
Bendroji grafika yra pamatinė inžinerinės grafikos dalis, nagrinėjanti dvimačio braižymo, paviršinio ir tūrinio modeliavimo bei automatizuotos vaizdų gavybos ir išklotinių formavimo uždavinius. Itin daug dėmesio skiriama kompiuterinio darbo metodikai, taikant sumanumo principus. Tai leidžia stebėti ir analizuoti erdvinio modelio ir dvimačių jo vaizdų ryšį, racionaliausiu būdu lavinti erdvinį mąstymą. Vadovėlyje nagrinėjamos penkios temos. Pirmoji tema skirta brėžinio laukui parengti informacinių technologijų sąlygomis, automatizuotai įvertinant standartų reikalavimus, bei dvimačio brėžinio struktūros analizei atlikti ir jam realizuoti. Įvertinami vaizdų tipų aspektai. Antroji tema skirta paviršinio ir tūrinio modeliavimo bei projekcijų gavybos uždaviniams. Trečioji tema – objektams tikroviškai vaizduoti ir perspektyvai sudaryti IT aplinkoje. Aptariami šviesos efektų valdymo bei medžiaginių spalvų pateikimo niuansai. Ketvirtojoje temoje nagrinėjamas klasikinės grafikos vaidmuo IT. Čia atskleidžiama grafinių sprendinių logika ir prasmė nepriklausomai nuo sprendimo įrankio ir kartu įrankių vaidmuo siekiant grafinio sprendimo efektyvumo. Penktojoje temoje dalykiškai supažindinama su kompiuterinių įrankių sudarymo praktika bei adaptavimo galimybėmis. Vadovėlis skirtas technikos specialybių pagrindinių studijų studentams.
Kaina 27,58 Eur

Knygynai:Kaina(€):
Technika, VGTU knygynas, Vilnius

INŽINERINĖ SKAITMENINĖ GRAFIKA. BENDROJI GRAFIKA. VADOVĖLIS

Autorius: L.Čiupaila ir kt.

Knygynai:Kaina(€):
Technika, VGTU knygynas, Vilnius27.58
-
PADOVANOKITE KNYGĄ
 • Silva Rerum IV
 • Q : romanas
 • Stanisław Filibert Fleury. 1858–1915: Fotografijos
 • Harry Potter and the Cursed Child. Parts One & Two
 • Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia
 • Moterys, kurios myli per stipriai
 • Vilniaus pokeris
 • Litvakų dailė privačiose Lietuvos kolekcijose
 • Ir aš ten buvau... Užrašai apie tremtį
 • 100 istorinių Vilniaus reliktų