Knygų paieška

Jūsų užklausą Kai tikejimas keite pasauli… atitiko 1 įrašas.

Knygynai:Kaina(€):

KAI TIKĖJIMAS KEITĖ PASAULĮ…

KAI TIKĖJIMAS KEITĖ PASAULĮ…Autorius: Ingė Lukšaitė
Aprašymas:
Knygoje „Kai tikėjimas keitė pasaulį… Reformacija Lietuvoje“ keliami klausimai ir aiškinamasi, kodėl Lietuvos valstybėje plito Reformacijos idėjos, subrendusios Vidurio Europoje prieš 500 metų.

Kas buvo tie, kurie manė, kad tikėjimas ir pakeista Bažnyčios sandara gali pakeisti visuomenę ir jos raidos kelius; kuo tikėjo jie, ką ir kaip norėjo keisti Lietuvos visuomenės gyvenime auštant ankstyvųjų Naujųjų laikų epochai?
Kokie buvo svarbiausi Reformacijos šalininkų veiksmai, kiek plačiai juos palaikė Lietuvos valstybės visuomenė?
Kas skatino tikybinį, visuomeninį ir kultūrinį judėjimą – Reformaciją – ir kas ją silpnino?
Kokios buvo Reformacijos sėkmės ir nesėkmės nuo XVI a. vidurio iki XVII a. vidurio?
Ką pavyko Reformacijai pasiekti per tuos 100 metų?
Kokiu Reformacijos paveldu mes remiamės arba galime remtis šiais laikais savo kultūroje?

Ingė Lukšaitė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė, Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vyresnioji mokslinė bendradarbė. Tyrimų kryptys: Lietuvos kultūros istorija XV – XVII a., reformacijos Lietuvos istorija (XVI – XVII a.). Keletos knygų ir apie 50 mokslinių straipsnių autorė.

Kaina 12,90 €

Knygynai:Kaina(€):
Krikščioniškas knygynas
-