Knygų paieška

Jūsų užklausą Moksliniu tyrimu pagrindai atitiko 3 įrašai.

Knygynai:Kaina(€):

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PAGRINDAI

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PAGRINDAIAutorius: T.Grigorjeva, A.Andriušytė
Aprašymas:
Mokomoji knyga.Vilnius: Technika. 2015. 100 p.
Leidinyje pateiktos žinios apie mokslą kaip reiškinį, aptarta jo raida, prielaidos ir funkcijos, apibūdinti mokslinių tyrimų tipai ir lygmenys, apibūdinti kai kurie mokslinių tyrimų metodai. Išskirti mokslinio tyrimo proceso pagrindiniai etapai, supažindinama su mokslinio tiriamojo darbo tikslų ir uždavinių formulavimu, hipotezių iškėlimu, tyrimo objekto nustatymu. Aptartas mokslinio tiriamojo darbo ataskaitos rengimo ir pristatymo procesas, mokslinio tiriamojo darbo rezultatų vertinimo ypatumai.
Leidinys skirtas plačiam akademinės bendruomenės ratui, visiems, kam aktualūs mokslinio darbo rašymo aspektai.
Kaina: 6,60 Eur

Knygynai:Kaina(€):
Technika, VGTU knygynas, Vilnius

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PAGRINDAI

Autorius: Tatjana Grigorjeva

Knygynai:Kaina(€):
HUMANITAS8,10

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PAGRINDAI. MOKOMOJI KNYGA

Autorius: T.Grigorjeva, A.Andriušytė

Knygynai:Kaina(€):
Technika, VGTU knygynas, Vilnius6.60
-
PADOVANOKITE KNYGĄ
  • Silva Rerum IV
  • Q : romanas
  • Stanisław Filibert Fleury. 1858–1915: Fotografijos
  • Harry Potter and the Cursed Child. Parts One & Two
  • Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia
  • Moterys, kurios myli per stipriai
  • Vilniaus pokeris
  • Litvakų dailė privačiose Lietuvos kolekcijose
  • Ir aš ten buvau... Užrašai apie tremtį
  • 100 istorinių Vilniaus reliktų