Knygų paieška

Jūsų užklausą Perestroika, Baltijos respublikos ir cekoslovakija 1988-1991 metais atitiko 1 įrašas.

Knygynai:Kaina(€):

PERESTROIKA, BALTIJOS RESPUBLIKOS IR ČEKOSLOVAKIJA 1988-1991 METAIS

PERESTROIKA,  BALTIJOS RESPUBLIKOS IR ČEKOSLOVAKIJA 1988-1991 METAISAutorius: Liuboš Švec
Aprašymas:
Šioje knygoje analizuojamos Aksominės revoliucijos Čekoslovakijoje ir Dainuojančios revoliucijos Baltijos regione priežastys, sąsajos ir tarpusavio įtakos. Įvykiai analizuojami Čekoslovakijos politikos kontekste. Baltijos regiono problematikos samprata buvo susijusi su Čekoslovakijos vyriausybės ir visuomenės laikysena ne tik Baltijos revoliucijos atžvilgiu, bet buvo svarbus ir požiūris į M. Gorbačiovo perestroiką, komunistinės sistemos griūtį ir ją lydėjusį Sovietų Sąjungos iširimą.
Lubošas Švecas(g.1961) dėsto Vidurio Rytų Europos ir Pietryčių Europos moderniąją istoriją Karolio universiteto Socialinių mokslų fakulteto Tarptautinių studijų institute. Jis yra pirmosios čekų kalba išleistos Baltijos šalių istorijos bendraautoris („Dejiny pobaltskych zem?“, 1996), taip pat knygos apie Čekoslovakijos ryšius su Baltijos valstybėmis tarpukariu („Československo a pobaltske staty v letech 1918–1939“, 2001) autorius. Daug rašo apie moderniosios XIX–XX a. istorijos problemas ir čekų visuomenės santykius su Baltijos tautomis.
Iš čekų kalbos vertė Geda Montvilaitė

Kaina 12.20 €

Knygynai:Kaina(€):
HUMANITAS
-