Knygų paieška

Jūsų užklausą Vestminsterio TIKeJIMO IsPAzINIMAS atitiko 1 įrašas.

Knygynai:Kaina(€):

VESTMINSTERIO TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

VESTMINSTERIO TIKĖJIMO IŠPAŽINIMASAprašymas:
1647 metais pasirodęs presbiterijonų Vestminsterio tikėjimo išpažinimas reformuotoje kalvinistinėje tradicijoje yra paskutinis tos epochos reikšmingas protestantų išpažinimas. Anglosaksiškoje erdvėje iki šių dienų jis yra vienas žinomiausių protestantiškų tikėjimo išpažinimų. Per 33 išpažinimo skyrius sistemingai aiškinamas protestantų tikėjimas, paliečiamos visos svarbiausios teologijos temos, taip pat net ir bažnyčios etiniai bei praktiniai klausimai, tokie kaip santuoka ir skyrybos.
Kaina 14,50 €

Knygynai:Kaina(€):
Krikščioniškas knygynas
-
PADOVANOKITE KNYGĄ
  • Silva Rerum IV
  • Q : romanas
  • Stanisław Filibert Fleury. 1858–1915: Fotografijos
  • Harry Potter and the Cursed Child. Parts One & Two
  • Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia
  • Moterys, kurios myli per stipriai
  • Vilniaus pokeris
  • Litvakų dailė privačiose Lietuvos kolekcijose
  • Ir aš ten buvau... Užrašai apie tremtį
  • 100 istorinių Vilniaus reliktų