Rašytojams
Atnaujinta svetainė www.knygynai.lt siekia suburti knygų autorius, leidėjus, platintojus ir skaitytojus. Pasinaudokite proga ir pasinaudokite mūsų siūloma galimybe prisistatyti.
Būkite drąsūs, nebijokite papasakoti pasauliui apie tai, kas esate, ko siekiate, ką kuriate.
-
PADOVANOKITE KNYGĄ
  • Silva Rerum IV
  • Q : romanas
  • Stanisław Filibert Fleury. 1858–1915: Fotografijos
  • Harry Potter and the Cursed Child. Parts One & Two
  • Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia
  • Moterys, kurios myli per stipriai
  • Vilniaus pokeris
  • Litvakų dailė privačiose Lietuvos kolekcijose
  • Ir aš ten buvau... Užrašai apie tremtį
  • 100 istorinių Vilniaus reliktų